Interne communicatie [3/5]

Verschillende belangen
Het maakt niet uit welke teamsport je bekijkt, je komt het overal tegen. Een groep sporters die allemaal verschillende belangen hebben, maar toch uitstekend met elkaar kunnen samenspelen. De spelers hebben verschillende achtergronden, ervaringen en talenten. Ze hebben ook nog eens een andere focus en denkwijze. Toch is een goede coach in staat om van een samengebracht aantal spelers een echt team te maken. Niet voor niets noemen ze de coach in Engeland “de manager”…

Verschillen benutten
Het is voor een manager van een sportteam de uitdaging om de mensen op de juiste plaats te zetten. Waarom? Omdat iedereen verschillende kwaliteiten en belangen heeft. Daar moet je een plaats in je team voor zoeken. Zo is het ook in je onderneming. Die jonge carrièretijger heeft hele andere belangen dan de ervaren medewerker die nog twee jaar moet werken tot zijn pensioen. Naast de verschillende talenten die iedereen heeft, spelen er ook verschillende belangen. Waar de één erop uit is om te groeien en promotie af te dwingen, is de ander gebaat bij zekerheid, rust en het helpen van minder ervaren collega’s.

Een doel dat eigen belangen overstijgt zorgt voor een eenheid die niet stuk te krijgen is

De taak van een manager hierin? Zorg dat je de belangen van je medewerkers kent, begrijpt en daarop inspeelt. Zo creëer je een team van mensen met verschillende belangen.

Één doel
Het is interessant wat een overstijgend doel doet met verschillende belangen. Hoe dichter een sportteam bij de titel komt, hoe meer de (eigen) verschillende belangen naar de achtergrond verdwijnen. Een doel dat eigen belangen overstijgt zorgt voor een eenheid die niet stuk te krijgen is. Het zorgt ervoor dat de teamleden hun eigen belang aan de kant kunnen zetten, de egocentrische blik plaats maakt voor een kijk op het overstijgende geheel. En als manager kan je dan zelfs de uitdaging aangaan om de belangen van de teamleden in te zetten om dat gezamenlijke doel te behalen!

Interne communicatie [2/5]

Wederzijdse verwachtingspatronen

Het zijn misschien wel de meest onderschatte krachten die spelen in een organisatie: verwachtingen. Iedereen heeft ze, bijna niemand spreekt ze eerlijk uit. Bij iedereen zijn ze anders, waardoor je ze nooit voor de ander kan invullen. Hoewel verwachtingen niet heel vaak besproken worden, hoogstens tijdens een jaarlijks functioneringsgesprek, kunnen ze je organisatie maken of breken.

Breken

Om straks positief te kunnen eindigen beginnen we met de negatieve kant die verwachtingen kunnen hebben. Ze kunnen je organisatie namelijk makkelijk breken. Echt waar? Ja, verwachtingen die niet uitkomen, valse verwachtingen, onrealistische verwachtingen… Wanneer ze onuitgesproken blijven kunnen ze zonder dat je het door hebt, het moraal van je medewerkers breken. Je zal het merken, de productiviteit zal dalen, de sfeer zal achteruit gaan, terwijl jij je van geen kwaad bewust bent en je afvraagt waarom dingen minder goed lopen.

Maken

Door goede interne communicatie kan dit breken worden omgezet in een kracht van je onderneming. Wanneer je dit als ondernemer open gooit, er transparant en eerlijk over bent, kan het de kracht van je onderneming worden. Wanneer je medewerkers weten waar ze aan toe zijn, wat jouw verwachtingen zijn en wat de groeimogelijkheden zijn, brengt dit rust. Daarnaast is het van groot belang dat jij als ondernemer weet welke verwachtingen je medewerkers van jou hebben. Wanneer je hierachter komt, kan je erop inspelen, valse verwachtingen wegnemen en inspelen op de behoeftes. Dan worden wederzijdse verwachtingen, die in openheid worden besproken, een wapen dat je onderneming maakt!

Interne communicatie [1/5]

Spreken we dezelfde taal?

Je hebt die afspraak toch duidelijk gemaakt? Toch heb je het idee dat hij niet op de juiste manier wordt nagekomen. Die instructies waren toch helder geformuleerd? Die presentatie lijkt totaal niet op wat je ervan had verwacht. Je hebt het belang van die afspraak toch overgebracht? Waarom is je medewerker dan niet zo goed voorbereid als je zelf had gedaan?
Het zijn voor iedere ondernemer herkenbare momenten van frustratie. Het zorgt ervoor dat je je alleen voelt staan in je visie en onderneming. Toch is het vaker een kwestie van interne communicatie dan motivatie. In de meeste gevallen bedoelt de medewerker het goed, maar was er sprake van ruis op de lijn.

Het belang van terugkoppeling
Jij als ondernemer, moet je er bewust van zijn dat je spreekt vanuit een andere motivatie en achtergrond als je werknemer. Dit kan ervoor zorgen dat je niet altijd dezelfde taal spreekt. Wat jij logisch vindt, is belangrijk om duidelijk te benoemen. Wat jij vanzelfsprekend acht, is van groot belang in de communicatie.

Een klein moment van terugkoppeling zorgt voor een grote verbetering van de interne communicatie.

Daarom is terugkoppeling een belangrijk facet van interne communicatie. Jij spreekt de taal van een ondernemer. Je probeert jouw boodschap over te brengen in de taal van je medewerkers. Sluit deze communicatie af door terugkoppeling te vragen. Vraag aan het eind van een gesprek eens: “wat denk je nu dat ik van je verwacht”? of “zou je in een paar zinnen kunnen verwoorden wat ik je net heb verteld”.
Op die manier weet jij of je dezelfde taal heb gesproken en voorkom je teleurstellingen van beide kanten. Je medewerker komt niet in de positie dat hij of zij ontzettend hard heeft gewerkt maar de opdracht niet goed uitvoert. Jij komt niet in de situatie dat je teleurgesteld wordt door het werk van een medewerker die het goed bedoelde maar niet goed begreep.
Een klein moment van terugkoppeling zorgt voor een grote verbetering van de interne communicatie.

Intern Ondernemerschap [3/3]

“Ons bedrijf voelt als een familie”, “Wij creëren een warme plaats voor onze werknemers” of “binnen onze onderneming werken we met een sterke eenheid”. Het zijn krachttermen die ondernemers er vaak uit gooien. Dat is niet zo gek, want het is vaak de oprechte ervaring van de ondernemer zelf.
Toch is het goed om eens verder te kijken dan je eigen perspectief. Want wat voor jou, als ondernemer, voelt als een warme, familie-achtige, omgeving vol eenheid, kan voor medewerkers een heel andere ervaring zijn.

Wanneer je jouw medewerkers gaat stimuleren en vrijheid geeft om met eigen creativiteit te komen, ontplooien nieuwe talenten zich.

Van je eigen perspectief naar dat van een ander
Het is goed om te beseffen dat een gemiddelde ondernemer dezelfde inzet, betrokkenheid, flexibiliteit, creativiteit en prioriteit en loyaliteit verwacht van zijn medewerkers.
Wat een ondernemer vaak uit het oog verliest, is dat er voor de medewerker heel andere motivaties spelen. Zo accepteert een medewerker deze ‘vorm van familiewerken’ omdat het een veilig gevoel geeft. Je hoort bij de groep, je houdt je baas te vriend. Deze motivaties zorgen ervoor dat medewerkers bereid zijn om in de maat van de ondernemer mee te lopen. Vergeet het perspectief van je medewerker niet, want wanneer je hun echte motivaties ontdekt, kan je samen werken naar een grotere, oprechte betrokkenheid en loyaliteit.

Werken vanuit de medewerker
Er is een groot verschil tussen werken met je medewerker, en werken vanuit je medewerker. Bovenstaand beschreven situatie, de meest voorkomende, is werken met je medewerkers. Zij werken en lopen mee in jouw plannen en uitvoering.

Er is een groot verschil tussen werken met je medewerker, en werken vanuit je medewerker.

Wanneer je leert werken vanuit je medewerker, boor je zijn of haar creativiteit, betrokkenheid en focus aan. Maak gebruik van de talenten die je medewerkers hebben. Dit doe je door niet alles van bovenaf te bepalen en besturen, maar door van bovenaf te stimuleren. Wanneer je jouw medewerkers gaat stimuleren en vrijheid geeft om met eigen creativiteit te komen, ontplooien nieuwe talenten zich. Door te werken vanuit je medewerker creëer je ondernemend werken.

Intern ondernemerschap [2/3]

Van binnen naar buiten werken.
Je kent het gezegde vast wel: “echte schoonheid zit van binnen”. Wij zijn ervan overtuigd dat dit ook voor het bedrijfsleven geldt. Je kan er als bedrijf nog zo geweldig uit zien van buitenaf, wanneer je een klant aan je bindt zal diegene de binnenkant ook ontdekken. En niets stoot zoveel af als een harde tegenvaller, wanneer de binnenkant totaal niet lijkt op de buitenkant.

Intern en extern op één lijn
Vaak zien we dat ondernemers alles uit de kast trekken om klanten binnen te halen. Alles is perfect in orde gemaakt, niets lijkt onmogelijk en we laten ons van onze beste kant zien.
Als de klant eenmaal binnen is houdt het ondernemerschap meestal op. De klant zit op dat moment midden in de organisatie (intern) en vanaf dit moment wordt de klantbeleving niet meer alleen bepaald door het product en de afdeling verkoop. Nu heeft iedereen in de organisatie direct of indirect te maken met de klant.

Een krachtige onderneming werkt van intern naar extern

Wij ontwikkelen intern ondernemerschap bij mens en organisatie door gericht te werken aan creativiteit, betrokkenheid, teambuilding, interne communicatie, en motivatie. Op deze manier kan een bedrijf zowel in de interne als externe klantbeleving uitblinken!

Van intern naar extern
Het is dus geen kwestie van je interne situatie zo goed mogelijk aanpassen naar je externe uitstraling, want een krachtige onderneming werkt van intern naar extern. Zoals jouw onderneming van binnen is, zo mag je naar buiten toe uitblinken in wat je doet. Richt je dit op een intern beleid dat zo sterk staat, dat je naar buiten toe eigenlijk alleen maar hoeft te laten zien hoe je er van binnen uit ziet.

Intern ondernemerschap [1/3]

In mei 2018 ga ik een Muskathlon lopen. Dit betekent dat ik in Ethiopië, onder heftige omstandigheden, 63 km ga wandelen om zoveel mogelijk sponsorgeld op te halen voor kinderen in armoede. Ik ben met de organisatie Compassion in aanraking gekomen door mijn zoon Jeroen. Hij heeft in september 2016 ook al een Muskathlon gelopen en besloot om 2018 nogmaals te gaan. De eerste keer liep hij als enige uit zijn directe omgeving. Hij haalde een geweldig aantal sponsors op en zag daardoor dat het werkt.
Toen hij besloot om weer te gaan, bedacht hij dat hij niet alleen wilde gaan. Waarom je in je eentje ongelofelijk hard inzetten als je met meerdere veel meer kan bereiken? Het gevolg is, dat hij 10 mensen in zijn omgeving verzamelde en inspireerde die nu ook meegaan. In mijn ogen een knap staaltje intern ondernemerschap.

Door samen zal de betrokkenheid van je medewerkers toenemen, het plezier op de werkvloer groter worden en een hoger rendement behaald worden

Samen
Het inspireren van mensen om je heen die daardoor mee gaan in jouw doel, dat is wat intern ondernemerschap is. Er wordt wel eens gezegd ‘zo leider, zo volk’. Dit gaat natuurlijk alleen op, wanneer een leider zich laat zien, inspireert en verantwoordelijkheid durft te geven.
Door goed intern ondernemerschap ontwikkelt en groeit een bedrijf. Niet langer ligt alle druk op je eigen schouders, maar het verdeeld zich over verschillende pionnen in de organisatie. Hierdoor kunnen je medewerkers groeien, waardoor jouw onderneming zal ontwikkelen en toenemen
Door samen zal de betrokkenheid van je medewerkers toenemen, het plezier op de werkvloer groter worden en een hoger rendement behaald worden. Als ondernemer hoef je niet alles zelf te doen, dat is een veelgemaakte fout. Als ondernemer ben jij de inspirator waardoor je medewerkers zich volledig geven om jouw onderneming verder uit te bouwen.

Het belang van uitlijnen

Heb je ooit gereden in een auto die niet goed was uitgelijnd? Het rijdt heel vervelend, je voelt je niet veilig en je hebt het idee dat je geen grip hebt in de bochten. Daarnaast kost het meer brandstof om dezelfde snelheid te halen als een goed uitgelijnde auto. Vervelende facetten, waardoor we het altijd snel doorhebben wanneer een auto niet goed is uitgelijnd.

Het interessante is dat, wanneer je lekker in een goede auto rond rijdt, je er niet bij stil staat dat hij goed is uitgelijnd. Het is ‘normaal’ dat de auto gewoon goed functioneert. Het valt je pas op als er een mankement aan het licht komt.

Uitlijn check
In je bedrijf kan dit ook zo zijn. Zolang er niets verkeerd gaat, je bedrijf goed is uitgelijnd, schenk je er geen aandacht aan. Door dingen die gebeuren, kan de uitlijning uit balans raken. In het begin heb je het nog niet door, valt het niet zo op. Toch gaat het een stempel drukken op het functioneren van je bedrijf. Zoals een auto zonder perfecte uitlijning extra brandstof kost, minder grip heeft en minder goed stuurt, maar toch blijft doorrijden. Zo zal je bedrijf ook wel blijven draaien, maar niet op het maximale rendement, je potentiële groei wordt niet bereikt. Daarom is het belangrijk, ook wanneer er niets aan de hand lijkt, de uitlijning te blijven checken en waar nodig bij te stellen.

Door een goede uitlijning kom je pas toe aan groeien

Goede uitlijning betekent groei
Wij zijn ervan overtuigd dat je door goede uitlijning pas aan groeien toekomt. Simpelweg omdat een slechte uitlijning van je onderneming ervoor zorgt dat kostbare energie verloren gaat. Je verliest rendement, snelheid, grip en daarmee ook plezier. Jouw onderneming functioneert het best en groeit naar het potentieel, door je te richten op een goede uitlijning!

Zou je verder willen spreken met ons om het over het uitlijnen van je bedrijf te hebben?
Neem contact met ons op en we spreken graag af om je onderneming te helpen.

De kracht van visie

Jij bent de ondernemer, jij bent degene die dit heeft opgezet, jij bent degene die de visie heeft bedacht en uitgewerkt. Het is van groot belang dat jij vooral met visie ontwikkelen bezig blijft. Het is een veel voorkomende fout van ondernemers, dat wanneer het goed gaat, je groter wordt en het drukker wordt, je meer bezig bent met uitvoeren dan het sturen en bijsturen.

Het wordt tijd dat jij weer aan het roer gaat staan in plaats van steeds maar bezig te zijn. Jij bent degene die de koers uit hoort te zetten. Elke week dat je bezig bent met het herstellen en draaiend houden van je onderneming, is een week waarin geen visie is ontwikkeld voor de volgende stap. Daardoor ligt het gevaar op de loer dat de onderneming stil komt te liggen en je blijft hangen in het oplossen van directe problemen. Het gevolg is dat je door de stilstand achter komt te liggen ten opzichte van de concurrentie en wereld om de onderneming heen.

Elke week dat je bezig bent met het herstellen en draaiend houden van je onderneming, is een week waarin geen visie is ontwikkeld voor de volgende stap

Jouw visie is de koers
Iedereen wil een koers in zijn leven, werk of welke andere omstandigheid ook. Zoals een groep toeristen zich alleen veilig voelt wanneer de gids uitstraalt te weten wat ze gaan doen, zullen je medewerkers pas gaan excelleren wanneer jij de koers uitstippelt, communiceert en vervolgens ook daadwerkelijk vaart!

Iedereen heeft sturing nodig. Een grote misvatting is dat zogenaamde “vrijheid” ervoor zorgt dat mensen opbloeien. Dit geldt alleen wanneer die vrijheid er is binnen een duidelijke visie en koers. Dan zullen je werknemers zich veilig voelen om die extra stap te doen, dat goede idee te delen en die inspirerende gedachte te delen.

Jouw visie is van levensbelang voor je onderneming. Neem tijd om erover te denken, eraan te werken en het in je onderneming te implementeren

Jouw visie is van levensbelang voor je onderneming. Neem tijd om erover te denken, eraan te werken en het in je onderneming te implementeren. Dit houdt je onderneming in beweging, zorgt voor groei en houdt je medewerkers enthousiast en tevreden. Niets is zo verfrissend en motiverend als werken voor een visionair!

Wees die visionair!

Hoe komen we weer in beweging?

Het kan zijn dat je stil ben komen te staan, wat nu? Is het echt zo onmogelijk als het voelt om weer in beweging te komen met z’n allen? Nee, absoluut niet! Jij kan je onderneming weer in beweging krijgen. Sterker nog, jullie kunnen hier beter uitkomen dan jullie er hiervoor voor stonden.

Wat is je onmisbare ingrediënt? Passie! Het klinkt misschien wat makkelijk, het kan zelfs zijn dat je het een goedkoop advies vindt, maar laat het me je uitleggen. Er zit namelijk iets in passie dat zelfs het meest vastgelopen traject weer in beweging krijgt.

Passie is als vuur, het trekt aan. Wanneer mensen vuur zien, kijken ze.

Passie is als vuur, het trekt aan. Zoals ik uren ontspannen naar een vuurtje kan kijken, wanneer ik op een heerlijke zomeravond de vuurkorf aansteek, trekt passie aan. Wanneer mensen vuur zien, kijken ze. Of het nu een brand is, een vuurkorf of een groot kampvuur. Vuur trekt toeschouwers.

En is het je al eens opgevallen dat wanneer je met een groepje rond een vuurkorf zit, meerdere mensen willen porren, hout toevoegen en helpen het vuur mooi brandend te houden? Vuur trekt niet alleen aan, mensen willen helpen en meewerken waar vuur is.

Dat is het effect van passie! Mijn grootste advies aan jou is dan ook: doe dat waar je echte passie voor heb! Zoveel ondernemers stappen in de valkuilen alles in handen te willen houden, zijn teveel bezig met dingen die ze zouden moeten uitbesteden of rennen vooral rond om alles draaiende te houden. Het effect is een uitgebluste leider die niet meer inspireert in plaats van die enthousiaste motivator die de medewerkers prikkelt en bezielt.

Het effect is een uitgebluste leider die niet meer inspireert in plaats van die enthousiaste motivator die de medewerkers prikkelt en bezielt.

Voel jij je uitgeblust? Dan is het tijd om het vuur weer brandend te krijgen. Als jij, de ondernemer / leidinggevende / visiedrager, geen passie meer uitstraalt, kan je het van je medewerkers niet verwachten. Focus je op dat waar jouw kracht ligt, blink erin uit en zorg ervoor dat je weer vol passie rondloopt en werkt.

Je zal de effecten in je onderneming zien!

 

Waar staat accretio voor?

Als je onze naam ziet, zal je jezelf misschien afvragen wat het precies betekent. Niet zo verwonderlijk moet ik zeggen, het komt namelijk uit het Latijn. Accretio is het Latijnse woord voor: “groei, toename, ontwikkeling”. Een mooie betekenis voor een ondernemer natuurlijk.

Wij staan voor groei, toename en ontwikkeling

Waarom geloof ik zo in die groei, toename en ontwikkeling. Ten eerste ben ik ervan overtuigd dat ieder bedrijf dat stil lijkt te staan, in werkelijkheid achteruit gaat. Vaak hebben we het in het begin niet door. De grootste drukte blijft even weg, een moment dat we juist lekker even ademhalen. Een aantal weken worden een aantal maanden, en voor je het weet staat je onderneming stil.

Om een stilstaand iets in beweging te krijgen kost veel meer kracht en energie dan iets vooruit trekken dat al in beweging is. Het in beweging krijgen is altijd de grootste uitdaging. Daarom is het belangrijk om te zorgen dat je niet stil komt te staan. Bespaar jezelf die energie en zorg dat je onderneming in beweging blijft.

Om een stilstaand iets in beweging te krijgen kost veel meer kracht en energie dan iets vooruit trekken dat al in beweging is

Groei, toename en ontwikkeling zorgen ervoor dat je in beweging blijft. Als ondernemer moeten we het belang ervan zien om constant met deze dingen bezig te zijn. Ik kijk hier niet kortzichtig enkel naar groei van omzet en winst. Groei, toename en ontwikkeling horen vorm te krijgen in elk facet van de onderneming. Soms direct zichtbaar, soms iets voor de langere termijn en soms iets wat onzichtbaar blijft maar van wezenlijk belang is zonder dat iemand het direct door heeft.

Bij Accretio Management draait het niet enkel om het resultaat, wij zien juist de waarde van het traject ergens naartoe. We hebben oog voor jou als ondernemer, je medewerkers, processen en resultaten. Ieder facet van een onderneming moet groeien, toenemen en ontwikkelen om je bedrijf in balans te houden. Wanneer één onderdeel van een onderneming groeit en de rest staat stil, zal de scheefgroei zorgen voor problemen binnen de organisatie.

Accretio: Groei, toename en ontwikkeling.
Niet kortzichtig naar een snel en tijdelijk resultaat,
Niet gericht op één onderdeel van jouw onderneming,
Maar in balans naar een sterke, groeiende onderneming!