‘Gras groeit niet sneller als je eraan trekt. Wel kunnen zon, water en
de juiste hoeveelheid voeding van invloed zijn op de kwaliteit en
groeisnelheid van dit gewas’

In veel bedrijven wordt er (te) weinig aandacht besteed aan de ontwikkeling en het functioneren van processen, mensen en teams. Als vanzelfsprekend gaat men ervan uit dat iedereen individueel, en in elke combinatie, goed kan presteren.
De praktijk laat echter wat anders zien. Mensen lopen vast in hun functie, goedbedoelde veranderingen eindigen door het niet goed aansturen van het proces en teams disfunctioneren door een gebrek aan structuur en communicatie.

Of deze situaties goed verlopen heeft alles te maken met de mensen die erbij betrokken zijn. Hun kennis, betrokkenheid en geloof in zichzelf en in elkaar.
Het werkt meestal averechts wanneer je geforceerd aan mensen gaat trekken.
De coaches van Accretio Management geven met een heldere, praktijkgerichte en confronterende aanpak de juiste hoeveelheid voeding, water en zon om het beste in mensen en teams naar boven te halen.

Accretio Management kan ondersteunen bij onder andere:
Business coaching
o Coaching van veranderprocessen
o Coaching van organisatieontwikkeling
o Coaching van ontwikkeling, invoering en verankering van processen

Personal coaching
o Coaching van de DGA
o Coaching individuele leidinggevenden
o Coaching ‘oudere werknemers’

Team coaching
o Coaching van managementteams
o Coaching van projectgroepen
o Coaching van nieuwe en bestaande teams