Waarom een groeionderzoek
Als ondernemer word je veelal opgeslokt door de dagelijkse hectiek van het bedrijf. Als spil in de organisatie neem je veel beslissingen en moet je in staat zijn om het overzicht over alle disciplines te behouden. Met als gevolg dat het bijna onmogelijk is om aan je bedrijf te werken in plaats van in je bedrijf. Diep van binnen wil je met je bedrijf verder groeien, maar eigenlijk heb je geen tijd om hier eens rustig over na te denken.

“Dit is het moment om het groeionderzoek in te zetten”

Een fijne samenwerking met professionals die luisteren, sparren, doorvragen, analyseren en opbouwende feedback geven. Een onderzoek dat een helder beeld geeft van de groeimogelijkheden van uw bedrijf.

 
Hoe pakken we het aan
In het groeionderzoek analyseren we voor uw bedrijf de 4 pijlers van het RIVA concept. Deze pijlers zijn:

R        Richten              Waarom doen we wat we doen
        Inrichten            Hoe doen we de dingen die we moeten doen
       Verrichten         Wat doen we concreet
A        Aanlichten        Hoe beoordelen en meten we de inzet en efficientie

Voor elke pijler hebben wij verschillende methodes om een helder beeld te krijgen van de situatie. Deze kunnen variëren van interviews, het doorrekenen van bedrijfsprocessen, uitwerken van vragenlijsten of korte intensieve groepssessies voor het maken van een SWOT analyse of uw Business model. Kortom, afhankelijk van de huidige en gewenste situatie en de daaruit voortvloeiende doelstellingen van het groeionderzoek gaan we samen met de organisatie aan de slag.

 Wat onderzoeken we
Een organisatie kent vele disciplines waar specifieke ervaring en kennis voor nodig zijn. Het effect op het resultaat van het bedrijf wordt grotendeels bepaald door de onderlinge afstemming en samenwerking tussen deze disciplines. Als een klant iets bij uw bedrijf gekocht heeft bestaat de totale klantbeleving immers niet alleen uit het contact met de verkoopafdeling, maar speelt de hele organisatie een cruciale rol.

Wij onderzoeken aan de hand van het RIVA concept hoe alle pijlers in uw organisatie zijn gericht en ingericht. Vervolgens kijken wij hoe de pijlers daadwerkelijk worden verricht en aangelicht.

Wij noemen dat de uitlijning van het bedrijf
Als een auto niet goed is uitgelijnd dan stuurt hij niet optimaal, komen er slijtageplekken, rijdt hij stroever, verbruikt hij meer brandstof en verliest hij zijn grip. Als de uitlijning van uw bedrijf niet goed is kan dit zelfde effect ontstaan. In de markt zijn de weersomstandigheden toch ook heel verschillend.

 Uw resultaat
Het groeionderzoek geeft in een compact en helder rapport inzicht in de groeimogelijkheden van uw bedrijf. U bepaalt waar u met u bedrijf naar toe wilt, wij helpen u en uw organisatie daar te komen.