Directeur: ‘Maar als we onze medewerkers trainen en ze verlaten uiteindelijk het bedrijf’
Personeelsfunctionaris: ‘ Maar wat als we het niet doen en ze blijven bij ons werken’

Trainen is geen doel, maar een middel om een doel te bereiken. In de groei van een bedrijf is het noodzakelijk dat de mensen meegroeien. Daarom is het zaak dat trainingen waarbij het gaat om professionalisering of verbetering van beroepsvaardigheden zorgvuldig worden voorbereid en vorm gegeven.

Onze trainingen kenmerken worden gekenmerkt door de uitdagende manier waarop de vertaalslag wordt gemaakt van theorie naar de praktijk. Hierdoor worden de leerdoelen gemakkelijk toepasbaar in de praktijk. Door gebruik te maken van verschillende werkvormen zijn de trainingen dynamisch en worden zij ervaren als zeer toegankelijk en leerzaam.

Wij bieden verschillende standaardtrainingen / workshops maar geven ook maatwerktrainingen.
Om de continuïteit van het geleerde en geoefende uit de training steviger in de praktijk te verankeren en voor langere termijn te waarborgen, worden de trainingen regelmatig opgevolgd met een coaching traject.

Verschillende voorbeelden van standaardtrainingen:
o Vakmanschap verankeren in uw organisatie
o Beoordelings- en functioneringsgesprekken
o Gesprekstechnieken voor leidinggevenden
o Ziekteverzuim terugdringen
o Werken in en met teams
o Praktisch leidinggeven
o Coachen van medewerkers

Verschillende voorbeelden van maatwerk trainingen:
o Teambuilding
o Persoonlijke ontwikkeling
o Klantgerichtheid
o Werken in en met teams
o Interne communicatie