Veel organisaties zijn continu in beweging, stilstand is immers achteruitgang. Toch is het niet altijd even gemakkelijk om alles in goede banen te leiden, aangezien alle betrokkenen uiteindelijk ook nog hun eigen werk hebben. Het gevolg daarvan is dat verander- of verbetertrajecten er even bij gedaan worden, waardoor het eigen werk in gedrang komt of het traject niet de aandacht krijgt wat het nodig heeft om te slagen. Uiteindelijk zijn de gewenste resultaten niet bevredigend, raken mensen gedemotiveerd en blijft alles zoals het was.

De kenmerken van veranderprocessen:

 • Ze verlopen vaak met horten en stoten
 • Ze voltrekken zich in eerste instantie in het denken van mensen, het is een bewustzijnsverandering
 • Ze bedreigen de dagelijkse voortgang en continuïteit
 • Ze zijn traag
 • Ze zijn afhankelijk van draagvlak
 • Ze roepen emoties op, als onzekerheid en weerstand
 • Ze verschillen in diepgang

De aanleidingen tot verandering kunnen heel divers zijn, zoals bijvoorbeeld:

 • Groei
 • Een terugkerend of onoplosbaar probleem
 • Veranderende externe eisen
 • Verlies en recessie
 • Demotivatie en cultuur
 • Marktveranderingen

Wilt u veranderingen doorvoeren en deze blijvend in uw organisatie verankeren, dan is daar de juiste mix van kennis en vaardigheden voor nodig. Het team van Accretio Management kan u daarbij ondersteunen. Wij zetten mens en organisatie in beweging en begeleiden uw organisatie naar een volgende fase.

Enkele voorbeelden van onze ondersteuning in verandertrajecten zijn:

 • Optimaliseren van processen
 • Cultuurverandering
 • Verbetering interne communicatie
 • Ontwikkelen en implementeren van nieuwe/gewijzigde werkprocessen
 • Optimaliseren organisatiestructuur en functie-inhoud
 • Projectmatig onderzoeken en sturen van organisatievraagstukken
 • Begeleiden van organisatieontwikkeling